studenica.rs
СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА · Студеница Online
Просторни план за околину манастира Студеница предвиђа унапређење туристичке понуде. Основни циљ израде Просторног плана је, између осталог, одрживи развој туризма и осталих активности које унапређују квалитет живљења локалног становништва. Подручје овог плана укупне је површине 609,5 квкм. Обухвата делове територије Града Краљева и Општине Ивањица, као и парка природе Голија, односно резерват биосфере Голија-Студеница. …