studenica.rs
РЕКА СТУДЕНИЦА · Студеница Online
Студеница је река у Централној Србији. Извире на планини Голија у месту које се зове Одвраћеница, на надморској висини од 1615 метара под именом Црна Река. Код места Остатија, мења назив у Студеница. Увире у реку Ибар, код места Ушће, као његова лева притока. Дуга је 57,6 километара а њен слив има површину 582 км2. …