studenica.rs
ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА · Студеница Online
Први учитељ у овој школи био је Илија Стефановић, дошао је у Студеницу 17.августа 1838.године. 1953.године саграђена је школа на месту на коме се и данас налази 1961.године прераста у осмогодишњу школу 1971.године припаја се Основној Школи “Милун Ивановић” из Ушћа 1980.године земљотрес оштећује школу и поставља се монтажни објекат који се каснијих година дорађује …