studenica.rs
ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛУН ИВАНОВИЋ” УШЋЕ · Студеница Online
Општински одбор Општине ушћанске, с почетка прошлог века, тачније 25. јануара 1907. године, на 2. седници, предложи грађанима да се отвори основна четвороразредна школа у Ушћу, те се тако у јесен 1907. отвори Основна школа у Ушћу са једним одељењем и са четири разреда. Први светски рат прекиде њен рад. Од краја 1918. па до …