studenica.rs
КОНКУРС ЗА МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ · Студеница Online
КРАЉЕВО – Град Краљево оглашава бесповратну испоруку 206.250 kg минералног ђубрива KAN 27%N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства који имају пријављене засаде под воћем. На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављене површине под воћем у 2018. години у складу са Правилником о упису …