studenica.rs
Isposnica Svetog Save u Studenici • Studenica Online
Smeštena je visoko i nalazi ce u brdima zvanim Nemanjina kula. Obe Savine isposnice ubrajaju se u spomenike kulture od visokog znańćaja.