studenica.rs
ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У СЕЛУ ПАЛЕЖ · Студеница Online
РЕКА – У брвеничкој жупи, у селу Палеж налази се мала црква посвећена Св. Николи. О овом споменику, данас окруженом сеоским гробљем, не постоје писани извори – непознат је ктитор као и време настанка. Основни део храма је највероватније подигнут у другој половини XIV века, док је припрата касније дозидана. Црква је једнобродна, са дубоком …