studenica.rs
БИБЛИОТЕКА МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ – ПРВА МАНАСТИРСКА БИБЛИОТЕКА У МЕЂУНАРОДНОМ СИСТЕМУ COBISS · Студеница Online
СТУДЕНИЦА – Српски православни манастир Студеница, у својству пуноправног члана, почетком новембра 2016. год. постао је наш први манастир чија је библиотека (БМСТ) укључена у COBISS – међународни онлајн библиографски систем. Каталогизацијом библиотечког фонда у наведеном систему омогућена је потпуна уређеност, видљивост и претраживост фонда, што је од особитог значаја пошто је реч о библиотеци …