stratejikanaliz.com
Makale yazmak: Çok okunan bir makale nasıl yazılır?
Makale nedir? Makale; bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısıdır. Makaleler, makale yazarlarının kişisel görüşlerini içerir. Makale yazarı belirlediği konu hakkında olumlu veya olumsuz yorumlarda bulunabilir. Makale yazarı, öneriler sunabilir; tanıtım ya da bilgilendirme amacı güdebilir. Makale yazarları, yazdıkları makalede genellikle politika, toplumsal olaylar, bilim, dil, kültür gibi