stopinje.si
DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI IN KOMUNIKACIJA V KRIZNIH SITUACIJAH
Za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije bo Inštitut Stopinje izvedel delavnični seminar z naslovom Delo s konflitnimi strankami in komunikacija v kriznih situacijah. Na delavničnem seminarju bomo analizirali nekatere konfliktne situacije, s katerimi se pri svojem delu srečujejo nepremičninski posredniki, ter iskali načine za njihovo opolnomočenje za mirno, kakovostno, samozavestno in