stimtec.se
Mastkran Fast
Den fasta modellen består av en lutande del med en liten ”knäck” på mitten, samt två backstag. Genom att masten är ”knäckt” på mitten så kommer överdelen längre ut och man når masterna bättre. Backstagens funktion är att minska utböjningen i toppen, vilket gör mastkranen stabilare att klättra i. Genom att kranen är vriden 45 grader