stimmen.nl
Stimmen 10.000 brûkers!
Hoera! Dizze wike hawwe wy de 10.000 brûkers fan ús taal-app Stimmen fan Fryslân helle! Wy wolle jim graach betankje dat jim ús sa moai holpen hawwe dit prachtige resultaat te beheljen, ûnder oaren troch it projekt te dielen fia sosjale media en oare mediakanalen. Bytiden kin it dreech wêze as yndividu om de resultaten…