stiklakafakravata.com
PRAZNICI U EVROPI POSLE NAPADA NA PARIZ?
Da li je sigurno putovati u neki Evropski grad posle napada na Pariz? Da li su se vama planovi promenili posle napada na Pariz?