stigbjorne.se
Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013
2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs. Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer. Det var e…