stigbjorne.se
Offentliga sektorns underskott
Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier). Stig Björne Mä…