stigbjorne.se
Konjunkturinstitutet recenserar Regeringens budgetpropp - Stig Björne – Tillväxt - Ekonomi - Analys
Konjunkturinstitutet konstaterar att Regeringens makroprognos för åren 2013, 2014 och 2015 är snarlik den egna. Under 2014 ökar BNP-tillväxten och BNP-tillväxten och man kan se en minskning av arbetslösheten. På längre sikt, 2016–2017, är regeringen mer optimistisk om tillväxten (alltid lättare att var det…). Stig Björne Även Konjunkturinstitutet pekar på att underskottet i statsbudgeten ökar. …