stigbjorne.se
Arena för Tillväxt: Äldre befolkning blir en utmaning för kommunerna - Stig Björne – Tillväxt - Ekonomi - Analys
Demografin i Sverige befinner sig under ett stort omvandlingstryck. För en del kommuner börjar befolkningsstrukturen bli ett problem. Arena för Tillväxt senaste inom demografi handlar om förändringen av andelen personer över 65 år. De senaste årtioendena har åldersstrukturen förändrats till att inkludera en allt högre andel äldre. Det beror på att medellivslängden ökat och att …