stellanstal.se
Tidningsform, Framtidens Karriär – Läkare, 2013