stefanstenberg.se
Svenskarnas skuldsättning mycket lägre än förväntat – SvD
En mer nyanserad redovisning av svenskarnas hushållsbelåning än vanligt som ser landet som helhet och inte bara utgår från Stockholmsförhållanden, Artikelns inledning: ”I regeringens pinfärsk…