stefanstenberg.se
EU-höjdaren som vill chockhöja kraven på bankerna
Jörgen Holmquist var fram tills för ett par år sedan Sveriges högst uppsatta tjänsteman i EU, generaldirektör för den inre marknaden. Där ingår ansvaret för att reglera finansmarknaden, så Jörgen …