stefanjutterdal.se
Kommentar till regeringens vårändringsbudget
Idag presenterade regeringen Vårändringsbudget 2019. De skrivningar som finns om hälso- och sjukvården, och de mindre satsningar som trots allt görs på LSS och äldreomsorgen i vårändringsbudgeten ä...