stefanjutterdal.se
”Det som inte mäts finns inte”
”Det som inte mäts finns inte”, brukar det sägas ibland. Kanske det är en överdrift att uttrycka sig så, men det ligger definitivt mycket i att det är viktigt vilka resultat som efterfrågas. Till...