stefanjutterdal.se
Spetspatienter, förbundsstyrelse och ordförandekonferens
I veckan har det kommit en ny rapport Spetspatienter- en ny resurs för hälsa. Rapporten är en delrapport från projektet Dagens patient. Ett projekt med synen att hälso- och sjukvårdssystemet behöve...