stefanjutterdal.se
Nytt avtalssamarbete och verksamhetsplanering för 2019
Den här arbetsveckan har präglats av tvådagars-sammanträde med förbundsstyrelsen och fortsatt planering inför 2019. På förbundsstyrelsens agenda fanns bl.a. budget och verksamhetsplan för 2019 samt...