stefanjutterdal.se
Nya arbetssätt i hälso- och sjukvården
Idag fredag medverkade jag i Nya arbetssätt i vården på Dagens Medicin Agenda. Dagen innehöll ett bra anslag för den digitala omställning som är på gång i samhället i stort och till viss del inom h...