stefanjutterdal.se
Möjligheter för framtidens välfärdsutmaningar
I oktober känns det ofta som om tempot skruvas upp. Denna vecka är i så fall inget undantag. Vi har haft arbetsutskott i Fysioterapeuterna, arbetsutskott i nätverket Saco Hälso- och sjukvård, ordfö...