stefanjutterdal.se
Ta till vara kompetensen hos alla
Eftervalsveckan började med att Dagens Samhälle publicerade en debattartikel som jag skrivit tillsammans med Heidi Stensmyren, Läkarförbundet. Det finns en stor oro hos såväl patienter som läkare o...