stefanjutterdal.se
Glöm inte hälsofrågorna Stefan Löfven!
På DN debatt idag lyfter statsminister Stefan Löfven fram vården som ett avgörande framtidsområde. Det är bra att vården äntligen hamnar i partiledar- och statsministerfokus! Men från Fysioterapeut...