stefanjutterdal.se
Kris eller haveri? Är det de politiska partierna det handlar om?
I veckan som gick har jag varit i Berlin tillsammans med Sacos styrelse. Programmet bestod förutom styrelsemöte och styrelseutbildning också av en rad intressanta studiebesök på Svenska Ambassaden,...