stefanjutterdal.se
Knäckfrågor för en god och nära vård och en glimt från IHI i Boston
I onsdags var det dags för referensgruppsmöte med professionsföreträdare för utredningen God och nära vård, där jag deltog tillsammans med Cecilia Fridén, FoU-chef i Fysioterapeuterna. Anna Nergård...