stefanjutterdal.se
Det går inte att lösa framtidens utmaningar med gårdagens metoder
Igår torsdag deltog jag i en mycket intressant konferens Framtidens vårdkompetens, arrangerad av Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet. Det är ett regeringsuppdrag kring kompetensförsörjni...