stefandjukic.com
Statua Kjerkegora u Kopenhagenu
O šetnji Kopenhagenom, hladnom, sjevernom a opet ušuškanom gradu i jednom susretu sa Kjerkegorom, divnim filozofom egzistencije