stefandjukic.com
Na početku bijaše - Rim
Rim, vječni grad, materijalni uzrok evropske civilizacije - tekst o tome kako je svijet potekao iz Rima