stefandjukic.com
I ratluk i bluz
Tekst "Izmedju polova" koji se bavi Beogradom i istorijskom podjelom na istok i zapad