stefandjukic.com
Šta ćemo sa protestima
Analiza protesta u organizaciji Odupri se uz navođenje svih grešaka sa željom da sledeći građanski protesti ostvare veći uspjeh