stefandjukic.com
Sve stigne na naplatu
Svako ćutanje i saučešništvo u nedemokratskim odlukama ima svoju posljedicu u nekom trenutku. Takva saučešništva su dovela do vojnog poligona na Sinjajevini