stefandjukic.com
Svako da radi svoj posao?
Sitne izvođače nepravde često brane riječima "oni samo rade svoj posao". To objašnjenje moramo sa indignacijom odbaciti, jer nijedno zlo, malo ili veliko, ne može proći bez saučesništva