stefandjukic.com
Protest sa božićnog vašara
Božićni vašar je globalni kič savremenog svijeta u kojem svi uživaju. Kakva autentičnost se može naći u kiču i koji je pravi način za doživljaj Praga