stefandjukic.com
Solidarnost?
Nezakonito i nepravedno hapšenje Nebojše Medojevića, poslanika protiv koga se može štošta reći, svejedno treba da bude razlog za solidarno dizanje glasa protiv nepravde. Ako ćutimo oko onog ko nam nije simpatičan, zašto bi dizali glas za one probleme i onog čovjeka koji nam je blizak - princip uvijek mora biti isti