stefandjukic.com
Ako ne bude kiše [priča]
Da me je koji slučajni prolaznik spazio tog dana, pretpostavljam da bi se našao u čudu...