stefandjukic.com
Čekajući varvare
Tumačenje Kavafijeve pjesme Čekajući varvare kao pokazatelj slabosti duha, bilo pojedinca bilo države, koja spolja traži rješenje za sopstvenu slabost