stefandjukic.com
GPN S04E06 - Dr Milos Popović - Terorizam izmedju pošasti i subverzije
Koji su uzroci rasta terorizma u 21.vijeku, koje su glavne i najopasnije teroristicke grupe, da li su motivi terorizma religijski ili drugaciji?