stefandjukic.com
Zašto Milo nije bitan
O tome kako premijer Crne Gore nije suštinski bitan, već je samo manifestacija lošeg sistema koji ga je izrodio