stefandjukic.com
Vladimir Leposavić - Koga briga za međunarodno pravo?
Da li je međunarodno pravo išta više od mrtvog slova na papiru? Ko je zadužen da sprovede međunarodno pravo? O ovim i drugim pitanjima međunarodnog prava