stefandjukic.com
Vladimir Marovic - Svako ima pravo na svoje mišljenje
Transkript radio emisije koji je za temu imao prirodu slobodnog misljenja, uticaj medija na njega, potrebu da ga zadobijemo i jasno izrazimo.