stefandjukic.com
Šok i tuga
Emotivna reakcija na šokantnu fotografiju smrti djece izbjeglica i na njihov tretman u Evropi