stefandjukic.com
Slobodu je lako izgubiti
O obaveznoj vakcinaciji. O tome kako je zlocin oduzimati ljudima slobodu izbora koji otvara mogucnost buducih zloupotreba nevezan za prirodu vakcinisanja