stefandjukic.com
Kinšasa
Kako je Kinšasa, ona prava i ona u filmu Živka Nikolića "U ime naroda" razotkrila epitete koje Evropljani i Crnogorci sebi pridaju.