stefandjukic.com
Ćutanje
Zašto i kada ćutimo i da li je naše ćutanje istinsko odobravanje ili samo način preko kog vlast daje sebi legitimnost