stefandjukic.com
Izlazak u javnost
Kreativno tumačenje Sartrove teze po kojoj je pisanje ulazak u dijalog a ne monolog, kao i kritika nekih savremenih umjetničkih tokova koji namjerno čine svoja djela nerazumljivim svima